Blog

Giấy định lượng 70gsm là sao?

Đây là câu hỏi của một số khách hàng khi thấy thông tin sản phẩm có đơn vị 70gsm hay 80gsm  là đơn vị đo lường viết tắt của cụm từ Gram Per Square Meter tính theo gram trên m2 của giấy in.
Ví dụ : Giấy in khổ a4 Excel 80 gsm  tức là : Giấy in excel trọng lượng 80 gram / mét vuông. Đối với giấy in ảnh từ đơn vị gms có thể tính được độ dài của giấy.
Trước tiên nói về định lượng giấy g/m2. Có nghĩa là cân nặng của một tờ giấy với một diện tích là 1m2. Ví dụ nói giấy Duplex 500, có nghĩa là 1 tờ giấy 1m2 đó nặng 500g. Và dĩ nhiên, giấy D500 (Duplex 500) dày hơn giấy D300.
Để tính định lượng giấy thì chỉ cần đem 1 ream giấy ( 500 tờ ) để tính chính xác vì giấy in nhẹ nên không thể tính chính xác khi đặt giấy từng tờ trên bàn cân.

Bài viết liên quan

X