Blog

Bút lông? Loại nào xóa được loại nào không?

  • Kinh nghiệm bán văn phòng gần 10 năm qua thì Văn phòng phẩm T2 tư vấn cho quý khách hàng biết rõ về 2 loại mặt hàng này mà thường khách hay nhầm và sử dụng sai mục đích.
  • Bút xóa được: là bút viết bảng sử dụng nhiều trong giảng dạy ghi trên bảng, học sinh tiểu học ghi bảng chữ cái,…. Các dòng bút phổ thông hiện nay như: Bút lông bảng WB-03,..
  • Bút xóa không được: là bút lông dầu. Áp dụng ghi trên thùng carton, kiện hàng gởi đi, có nhiều loại bút lông dầu cây đầu lớn hay nhỏ. Những dòng bút phổ thông hiện nay như:Bút lông dầu CD PM04, Bút lông dầu Thiên Long PM09, …

Bài viết liên quan

X