Thước kéo 5 mét

40.000

Dạng dây xoắn cuộn, thuận tiện đo đạc trong kỹ thuật.

1 Cái/gói

X