Đinh dù

5.000

  • Đầu nhọn sắc, dùng ghim giấy lên vật dụng như: bảng bần, bảng nỉ,….
X