Ruột xóa kéo Plus dài

12.000

Tiết kiệm khi sử dụng, thay ruột cho bút xóa kéo Plus 12m

1 hộp/10 cái

X