Mộc tên, thu, chi, bán hàng

60.000

Kích thước: 38x14mm

Màu sắc: Đỏ, xanh, đen

 

X