Kẹp acco sắt

18.000

Sản phẩm nẹp bằng sắt cố định lưu trữ hồ sơ.

50 cái/hộp.

X