Kệ menu A5

65.000

Khung thực đơn mica nghiêng A5 – Thiết kế kích cỡ 16.2 x 6 x 25cm phù hợp chứa thực đơn, thông tin khổ A5. Bề mặt khung trắng trong giúp nội dung được quan sát dễ dàng hơn.

Thiết kế dạng nghiêng giúp người xem dễ tiếp nhận thông tin truyền tải. Chân đế vững chắc dễ đặt để tại nhiều vị trí thích hợp.

X