Kệ menu A4

85.000

Khung thực đơn mica nghiêng A4 – Thiết kế phù hợp chứa thực đơn, thông tin khổ A4. Bề mặt khung trắng trong giúp nội dung được quan sát dễ dàng hơn.

Thiết kế dạng nghiêng giúp người xem dễ tiếp nhận thông tin truyền tải. Chân đế vững chắc dễ đặt để tại nhiều vị trí thích hợp.

X