Giấy A2

280.000

Giấy dạng cuộn hoặc ram(500 tờ), Giấy dày định lượng 100g phù hợp in có nội dung lớn, bản vẽ,…

Kích thước khổ giấy: 59,4 x 42,0 cm

Mô tả

X