Giấy A1

320.000

Giấy dạng cuộn hoặc ram(500 tờ), Giấy dày định lượng 100g phù hợp in có nội dung lớn, bản vẽ,…

Kích thước khổ giấy: 84,1 x59,4cm

Mô tả

X