Giảm giá!

Đĩa CD

6.000 5.000

– Đĩa CD Maxell đã được chuẩn hoá theo hướng thông dụng, chạy tốt trên hầu hết các máy tính cá nhân có ổ đọc đĩa CD-ROM.

– Đĩa CD được dùng cho việc cài đặt các phần mềm, sửa chữa hệ điều hành và các mục đích khác như giải trí số trên máy tính cá nhân.

– Dung lượng của đĩa được cải tiến lên 700 MB, không những thế thì một số phần mềm hoặc các ứng dụng còn cho phép ghi dung lượng vượt qua ngưỡng 700 MB thông qua sự tận dụng vùng Lead-out.

X