Bút bay

7.000

  • Mực sẽ bay sau khi sử dụng 2-3h.
  • 1 hộp/12 cây
  • Màu hồng chủ đạo, những màu khác giá 18.000đ
X