Bìa lỗ A4 dày nhất (50 tờ/xấp)

40.000

Độ dày chắc chắn, số lượng 50 cái/xấp

X