Blog

Kinh nghiệm mua văn phòng tối ưu

Thường các bạn nhân sự, người lên danh sách mua văn phòng thường chọn các tiêu chí về: giá sản phẩm – vị trí nhà cung cấp văn phòng phẩm – quy mô – chất lượng – uy tín cũng như thời gian đã hoạt động trên thị trường – chất lượng – dịch vụ – nhà cung cấp quen biết hoặc được giới thiệu,… để chọn nơi cung cấp văn phòng phẩm, hóa phẩm, thiết bị văn phòng.

Read More
X