Blog

Cộng Tác Viên bán văn phòng phẩm?

>>>Hưởng doanh thu thụ động hàng tháng từ 2.000.000đ đến 10.000.000đ,…….tại sao không? – Đó là sự thật và đơn giản nhất nhưng cũng phải làm chứ không phải theo câu ” không làm gì cũng có tiền”. Làm như thế nào thì bạn tìm hiểu thêm nhé! + Đối tượng phù hợp để hợp tác: Những bạn đã từng làm Nhân sự có kinh nghiệm 1 năm trở lên, làm kinh doanh hay các ngành nghề khác có mối quan hệ rộng quen biết nhiều công ty, cửa hàng,…

Read More